• De volmaakte vrouw

De volmaakte vrouw

Tentoonstelling over mannelijkheid en vrouwelijkheid, huwelijksnood en huwelijksgeluk - Erotische raadgevingen uit de Jezuïetencollectie van Theodoor van de Velde aan het begin van de 20ste eeuw


maandag: 09:00
dinsdag: 09:00
woensdag: 09:00
donderdag: 09:00
vrijdag: 09:00

Locatie: Op locatie

gratis

In oktober 2019 is de Maand van Geschiedenis met het thema ‘Zij / Hij hoe zijn genderverschillen historisch gevormd?’ In dit kader is een nieuwe expositie ingericht in het Bestuursgebouw, Minderbroedersberg 4-6: De volmaakte vrouw. Over mannelijkheid en vrouwelijkheid, huwelijksnood en huwelijksgeluk - Erotische raadgevingen uit de Jezuïetencollectie van Theodoor van de Velde aan het begin van de 20ste eeuw. De gynaecoloog Theodoor van de Velde (1873-1937) brak taboes. Zo durfde hij over vrouwelijke seksualiteit te schrijven. In De volmaakte vrouw (1933) richtte hij zich expliciet op ‘de vrouw’. Dit boek – met maar liefst 480 filmbeelden – was een soort gids vol gymnastische oefeningen. Doel was om de ‘de geslachtelijke bekwaamheden der vrouw tot volle waarde te ontwikkelen , zodat de vrouw als zelfbewust individu veel meer actief van seks kon genieten (en haar man kon behagen).

 

ENGLISH
The ideal woman. On masculinity and femininity, marital need and marital happiness - Erotic advice from the Jesuit collection of Theodoor van de Velde at the beginning of the 20th century

In the Netherlands, October 2019 is History Month. The leading theme is ‘She / He: how are gender differences historically shaped?’ In this context a new exhibition is organized in the main administrative building:  ‘The ideal woman’. On masculinity and femininity, marital need and marital happiness - Erotic advice from the Jesuit collection of Theodoor van de Velde at the beginning of the 20th century. The gynecologist Van de Velde (1873-1937) was taboo-breaking in his time. He dared to write on female sexuality. In The Ideal Woman (1933), he explicitly focused on ‘the woman’. This book - with no fewer than 480 film images and 54 full-page illustrations - was a kind of guide full of gymnastic exercises to improve sex efficiency. The aim was to "fully develop the sexual abilities of women", so that women as self-aware individuals could enjoy sex much more actively (and please her husband).

 

Locatie: hoofdgebouw van de UM, Minderbroedersberg 4-6Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9:00 – 17:00 | De expo duurt van: 1 okt 2019  t/m  31 maart 2020 | klik hier voor meer info | Gratis