Week In Week Uit weer terug in de folderrekken?

Met name organisaties op het gebied van amateurkunsten hebben onvoldoende (financiële) middelen om hun activiteiten kenbaar te maken in Maastricht. Daarom zijn wij er voorstander van dat er weer een gezamenlijke culturele agenda Maastricht komt die zowel als drukwerk en in digitale vorm gratis verkrijgbaar is.

Teken de Petitie!