• REGIO | Smoke & Mirrors

REGIO | Smoke & Mirrors

In SCHUNCK Museum te Heerlen is vanaf 9 november de nieuwe collectietentoonstelling Smoke & Mirrors te zien. De tentoonstelling toont recente aanwinsten, in relatie tot elkaar en tot reeds aanwezige werken in de beeldende kunstcollectie van SCHUNCK, met daarbij mysterie als rode draad.


In SCHUNCK Museum the new collection exhibition Smoke & Mirrors is on show from November 9th onwards. The exhibition shows recent acquisitions, in relation to each other and to existing works in the visual arts collection of SCHUNCK, with mystery as the common theme.

Waar:SCHUNCK Glaspaleis, Heerlen
Prijs:Vanaf € 6,80
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:di 9 november 2021 11:00-17:00u
Schunck Heerlen
zo 30 januari 2022 11:00-17:00u
Schunck Heerlen
Smoke & Mirrors toont werken die de laatste twee jaar werden aangekocht voor de gemeentelijke kunstcollectie. Werk van o.a. Charlotte Dumas, Yael Bartana, David Bade en Natasja Kensmil staat in de kijker bij deze tentoonstelling waarin alles draait om het mysterieuze: het scheppen van een alternatieve realiteit, vol verwondering en verbeelding. De expositie legt een brug naar de fotografiewerken van Lara Gasparotto. In de serie Looking for Vivi toont deze Belgische fotografe, samen met museoloog Paola Basika Lumonga, een persoonlijk onderzoek naar het koloniale verleden van haar moederland in Congo.

Smoke & Mirrors is een klassieke techniek van illusionisten. Een projector creëert de illusie van een zwevende, spookachtige verschijning, doordat de lichtstraal door een verborgen spiegel weerkaatst in een rookwolk. Het draait hierbij allemaal om het scheppen van een alternatieve realiteit, waarbij zowel de verwondering wordt opgeroepen en de verbeelding wordt geprikkeld. De nieuwe tentoonstelling in SCHUNCK bevat kunstwerken die, net als de mysterieuze en geraffineerde kunsten van de illusionist, droombeelden, bespiegelingen van actuele kwesties en fantomen uit het verleden oproepen. Soms monumentaal, maar vaak ook subtiel.


Smoke & Mirrors shows works that were acquired for the municipal art collection in the last two years. Works by Charlotte Dumas, Yael Bartana, David Bade and Natasja Kensmil, among others, are highlighted in this exhibition in which everything revolves around the mysterious: the creation of an alternative reality, full of wonder and imagination. The exhibition builds a bridge to the photography works of Lara Gasparotto. In the series Looking for Vivi, this Belgian photographer, together with museologist Paola Basika Lumonga, shows a personal investigation into the colonial past of her motherland in the Congo.

Smoke & Mirrors is a classic technique of illusionists. A projector creates the illusion of a floating, ghostly apparition as the light beam reflects through a hidden mirror into a cloud of smoke. It's all about creating an alternative reality, both evoking wonder and stimulating the imagination. The new exhibition in SCHUNCK contains artworks that, like the mysterious and sophisticated art of the illusionist, evoke dream images, reflections on current issues and phantoms from the past. Sometimes monumental, but often subtle.

agenda

zo 30 januari 2022 11:00-17:00u
Schunck Heerlen