• Lumière Jazz Nights - Gary Lucas & Peter Willems, EP release 'Double Dare Vol. 1'

Lumière Jazz Nights - Gary Lucas & Peter Willems, EP release 'Double Dare Vol. 1'

Na twee succesvolle edities start vanaf dinsdag 9 november onder de noemer ‘Lumière Jazz Nights’ een nieuwe reeks jazzconcerten in Lumière. Euregionale topmusici zoals John Goldsby, Nabou Claerhout en Gary Lucas presenteren recent werk in een sfeervolle, intieme jazzclub setting.

From 9th of November onwards, after two successful editions, a new Jazz concert series will be taking place once more named ‘Lumiere Jazz Nights’. (Eu)regional top-of-the-line musicians such as John Goldsby, Nabou Clearhout and Gary Lucas will present their recents works in an atmospheric intimate jazz setting.

Waar:Lumière Maastricht
Prijs:€ 12,50
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:di 9 november 2021 21:00u
Lumière Cinema
De reeks jazzconcerten trapt af met de Grammy genomineerde New Yorkse blues/rockgitarist Gary Lucas, die samenwerkte met o.a. Captain Beefheart en Jeff Buckley, en nu samen met contrabassist en zanger Peter Willems de nieuwe EP ‘Double Dare vol1’ presenteert. Het belooft een reeks spraakmakende concerten te worden, waarin de vruchtbare bodem van het euregionale jazztalent wordt vertegenwoordigd.

De reeks concerten wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De Grammy genomineerde New Yorkse blues/rockgitarist Gary Lucas ontmoet de 22-jarige Nederlandse folk/jazz zanger/contrabassist Peter Willems. Het resultaat is een dubbel EP; DOUBLE DARE. Grote contrasten in leeftijdsverschil, ervaring, muzikale achtergrond en toch klinkt het totaal vanzelfsprekend.

Het resultaat; een lust voor oor en hart, met onder andere een onafgemaakt lied van Jeff Buckley, eigen werken, psychedelische blues/folk/jazz, een lied van Schubert, en folk traditionals. Di 9 nov 21.00u

Het programma is opgezet in samenwerking met contrabassist Peter Willems en partners Jazz Maastricht en Conservatorium Maastricht. De Lumière Jazz Nights reeks wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Lumière Jazz Nights Vanaf 9 november klinkt er weer live jazz in Lumière.
The program was compiled in cooperation with local Double Bass player Peter Willems and partners Jazz Maastricht and the Conservatory of Maastricht. The ‘Lumiere Jazz Nights were made possible with the generous financial contribution of the ‘Prins Bernhard Cultuurfonds’ Lumiere jazz Nights From the 9th of November onwards live jazz will live once more in Lumiere.

The concert series wil kick off with the Grammy Nominated New York blues/rockguitarplayer Gary Lucas. He will be releasing his new EP ‘DOUBLE DARE vol1’ which he made with the local double bass player and singer Peter Willems. The concert series is promising to be a series of striking concert, in which the fertile ground of the regional jazz talent will be properly represented.

The ‘Lumiere Jazz Nights were made possible with the generous financial contribution of the ‘Prins Bernhard Cultuurfonds’ GARY LUCAS & PETER WILLEMS | EP RELEASE DOUBLE DARE Vol1 The grammy nominated New York based blues/rockguitarplayer Gary Lucas meets the 22 year old Dutch folk/jazz singer/double bass player Peter Willems. The result is a Double EP; DOUBLE DARE.

Great contrasts in age, experience, musical background, and still it sounds natural an local. The result; a joy for ear and heart with, amongst other things, a unfinished song by Jeff Buckley, original compositions, Psychedelic blues/folk/jazz, a song by Schubert, and folk traditionals. Tue nov 9th 21:00

agenda

di 9 november 2021 21:00u
Lumière Cinema