• Rockopera ‘EVE, Storm is coming…’

Rockopera ‘EVE, Storm is coming…’

Alles komt samen in deze grootse rockopera. Elke drie jaar produceert SCHUNCK Muziek & Dans een grote theaterproductie. EVE, Storm is coming een ware rockopera. Muziek en dans smelten samen in indringend muziektheater over angst en hoop, macht en onmacht, het heden en de toekomst. De voorstelling - gemaakt en gespeeld door Limburgs talent - gaat 8 oktober in Theater Heerlen in première en reist daarna door naar de schouwburg van Venray.

Waar:Parkstad Limburg Theaters Heerlen
Prijs:Vanaf € 16,50
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:vr 8 oktober 2021 20:00-22:00u
Het verhaal Vader Eli en moeder Lisa zijn dolgelukkig met hun dochter Eve. Ondanks de verhardende wereld, zien ze de toekomst zonnig tegemoet. Totdat Eve op haar 16e door een noodlottig ongeval in het ziekenhuis belandt en hersendood wordt verklaard. Machines houden haar in leven. Haar vader Eli, van beroep game designer, ontwikkelt een digitaal leven van Eve in de vorm van een app met haar foto’s en video’s. Dankzij een baanbrekende methode blijkt het mogelijk om via elektroden in de hersenen te communiceren met het brein van Eve. Door een technische storing overlijdt de menselijke Eve, maar wordt haar geest gekoppeld aan de app op Eli’s telefoon. Terwijl een door zichzelf uitgeroepen wereldleider deze techniek inzet om de wereld zoals wij die kennen, te vernietigen, ontstijgt Eve haar vorm van kunstmatig intelligente. Ze transformeert naar een pure vorm van energie. Het prille begin van een nieuwe wereld lijkt geboren…

Unieke Limburgse productie De Noord-Limburgse muzikant en componist Hans Lenssen schreef zowel het verhaal als de muziek van EVE, Storm is coming. Het verhaal wordt verteld aan de hand van nieuwe composities met stevige rockinvloeden, geïnspireerd op de jaren 70- en hedendaagse rock van David Bowie, Pink Floyd en Muse. SCHUNCK

Bij deze theaterproductie worden de verbindingen binnen SCHUNCK zichtbaar. Muziek, dans en productie smelten samen. Talenten jong en oud, bundelen hun krachten: muzikanten, dansers en acteurs, zowel amateur als (semi) professioneel. Ook de bijzondere musicalsterren van Musical Unlimited doen mee. Onder begeleiding van een professionele regisseur, theatermakers en natuurlijk docenten van SCHUNCK Muziek & Dans maken zij de productie gezamenlijk tot een succes.
Everything comes together in this grand rock opera

Every three years SCHUNCK Music & Dance produces a large theater production. EVE, Storm is coming a true rock opera. Music and dance melt together in penetrating musical theater about fear and hope, power and powerlessness, the present and the future. The performance - made and played by Limburg talent - will premiere in Theater Heerlen on October 8 and will then travel on to the theater in Venray. The story Father Eli and mother Lisa are overjoyed with their daughter Eve. Despite the hardening world, they look forward to a bright future. Until, at 16, Eve has a fatal accident and ends up in hospital, where she is declared brain dead. Machines keep her alive. Her father Eli, a professional game designer, develops a digital life for Eve in the form of an app with her photos and videos. Thanks to a pioneering method, it turns out to be possible to communicate with Eve's brain via electrodes in the brain. Due to a technical glitch, the human Eve dies, but her mind is linked to the app on Eli's phone. While a self-proclaimed world leader uses this technology to destroy the world as we know it, Eve transcends her form of artificially intelligent. She transforms into a pure form of energy. The very beginning of a new world seems to be born....

Unique Limburg Production Musician and composer Hans Lenssen from North Limburg wrote both the story and the music of EVE, Storm is Coming. The story is told through new compositions with solid rock influences, inspired by the 70s and contemporary rock of David Bowie, Pink Floyd and Muse. SCHUNCK In this theater production, the connections within SCHUNCK become visible. Music, dance and production melt together. Talents young and old, join forces: musicians, dancers and actors, both amateur and (semi) professional. The special musical stars of Musical Unlimited also participate. Under the guidance of a professional director, theater makers and of course teachers from SCHUNCK Music & Dance, they will make the production a success together.

agenda

vr 8 oktober 2021 20:00-22:00u