• Intimate Geographies

Intimate Geographies

Charbel-joseph H. Boutros & Stéphanie Saadé
Onder invloed van de coronapandemie is het begrip ‘thuis’ is volledig ontwricht: het kantoor, de studio, de winkels, de musea, de restaurants en de cafés nodigen zichzelf symbolisch of virtueel uit in onze huizen. Thuis is niet meer de aangename fysieke en mentale ruimte die het vroeger was; het is ook een plek geworden van eindeloos wachten.
Under the influence of the Covid-19 pandemic, the notion of home has been completely disrupted: the office, the studio, the shops, the museum, the restaurants and the bars have invited themselves inside our houses, either symbolically or virtually. Home is no longer solely the attractive physical and mental space that it used to be; it has also become a space for endless waiting.

Waar:Marres
Prijs:
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 12:00-17:00u
t/m 15 augustus 2021
Marres
Onder invloed van de coronapandemie is het begrip ‘thuis’ is volledig ontwricht: het kantoor, de studio, de winkels, de musea, de restaurants en de cafés nodigen zichzelf symbolisch of virtueel uit in onze huizen. Thuis is niet meer de aangename fysieke en mentale ruimte die het vroeger was; het is ook een plek geworden van eindeloos wachten.

Tijdens Intimate Geographies bewonen twee personen Marres. Sporadisch verschijnt dit kunstenaarskoppel in de huiselijke omgeving waarin het kunstcentrum is omgetoverd; je zou ze zomaar kunnen aanzien voor bezoekers. De onhandigheid van hun handelingen en gedrag doet hun aanwezigheid echter opvallen. Misschien tref je het duo tijdens het bellen, het doen van een dutje of het werken in hun studio’s. Wat is het doel van hun raadselachtige rituelen?

In de kamers van Marres presenteert de tentoonstelling verschillende ervaringen en omgevingen, waaronder een aangelegde tuin vol planten die het koppel had in hun voormalige huis in Beiroet, een woonkamer waar de twee een alledaagse discussie voeren op een bank die uitkijkt op een merkwaardig golvend tapijt en een eetkamer waar ze samen lunchen, omringd door geborduurde gordijnen uit een andere tijd en ruimte. Beetje bij beetje infiltreer je als bezoeker het persoonlijke en professionele leven van dit kunstenaarsduo.

Charbel-joseph H. Boutros’ en Stéphanie Saadé’s duo-tentoonstelling Intimate Geographies reflecteert op de complexiteit van het ontwikkelen van tentoonstellingen in een precaire en fragiele kunstwereld.

CHARBEL-JOSEPH H. BOUTROS
Charbel-joseph H. Boutros (Libanon, 1981) woont en werkt in Beiroet en Parijs. Zijn werk laadt onzichtbaarheid met intieme, geografische en historische lagen, zoals een zoektocht naar poëtische lijnen die verder reiken dan bestaande speculaties en werkelijkheden. Ondanks dat H. Boutros is geboren te midden van het Libanese conflict, heeft zijn werk geen expliciete focus op politieke en historische reflectie, maar wordt wel door de weerkaatsing daarvan achtervolgd.

Boutros was resident in het Pavillon, Palais de Tokyo en onderzoeker aan de Jan van Eyck Academie. Hij had solotentoonstellingen bij S.M.A.K. (Gent), Palais de Tokyo (Parijs) en Beirut Art Center. Zijn werk was te zien in tentoonstellingen bij o.a. de 12e Internationale Istanbul Biënnale, Punta Della Dogana (Venetië), Centre Pompidou (Metz) en Home Works 8 (Beiroet).

STÉPHANIE SAADÉ
Stéphanie Saadé (Libanon, 1983) woont en werkt in Beiroet, Parijs en Amsterdam. Haar praktijk ontwikkelt een taal van suggestie en speelt met poëzie en metaforen. Ze deelt aanwijzingen, tekens en sporen die een wisselwerking met elkaar aangaan, zoals de woorden van één afzonderlijke zin. Het is aan de kijker om deze aanwijzingen te ontcijferen, als een archeoloog die fossielen en fragmenten interpreteert. Deze raadselachtige eigenschap komt vaak voort uit Saadé’s eigen ervaring. In haar werk roept ze deze persoonlijke ervaring uitsluitend op als universeel onderwerp.

Saadé was artist in residence aan de Jan van Eyck Academie en de Cité Internationale des Arts (Parijs). Ze had solotentoonstellingen in Museum Van Loon (Amsterdam), Parc Saint Léger (Frankijk) en Maison Salvan (Frankrijk). Haar werk was opgenomen in tentoonstellingen bij o.a. de 13e Sharjah Biënnale (Verenigde Arabische Emiraten), Punta Della Dogana (Venetië) en MOCA (Toronto).

ROY SAMAHA
De Libanese kunstenaar Roy Samaha is door Saadé en Boutros uitgenodigd om zich in te mengen in hun tentoonstelling Intimate Geographies. Twee van zijn videowerken worden doorlopend vertoond in de projectieruimte. Met zijn werk verkent Samaha de grenzen van de filmtaal, de perceptie van realiteit en het geheugen van persoonlijke objecten.

ELEMENTS
Deze tentoonstelling is onderdeel van het samenwerkingsverband ELEMENTS waarin hedendaagse kunst- en cultuurinstellingen in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Luik programmeren rondom een ‘element’ verbonden aan de regio. Ga voor meer informatie naar elements2021.eu.

Footer
Marres, Huis voor
Hedendaagse Cultuur

dinsdag t/m zondag
12:00 — 17:00

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht

+31 (0) 43 327 02 07
info@marres.org


During Intimate Geographies two protagonists occupy Marres. This artist couple makes sporadic appearances in the homely environment established within the art centre and could be mistaken for visitors. The awkwardness of their actions and their behavior makes their presence more salient. You might catch them having lunch in the dining room, making phone calls, napping or working in their studios. What is the purpose of these enigmatic rituals?

The exhibition presents different experiences and environments, including a landscaped garden full of plants that the couple had in their former house in Beirut, a living room where the two are having a mundane discussion on a couch overlooking a curiously undulating carpet, or a dining room where they have lunch surrounded with embroidered curtains from another time-space. Little by little, as a visitor you will infiltrate their intimate and professional lives.

Charbel-joseph H. Boutros and Stéphanie Saadé’s duo exhibition Intimate Geographies comprehends ever-rising parameters: it reflects on the complex agency of exhibition-making, as well as the entanglement of the different elements that allow artworks and exhibitions to unfurl within a precarious and fragile art world.

CHARBEL-JOSEPH H. BOUTROS
Charbel-joseph H. Boutros (Lebanon, 1981) lives and works between Beirut and Paris. In his work invisibility is charged with intimate, geographical and historical layers: finding poetic lines that extend beyond the realm of existing speculations and realities. Being born amidst the Lebanese conflict, his work is not engaged in an explicit political and historical reflection, but is more accurately haunted by the said political and historical reflection.

Boutros was a resident at the Pavillon, Palais de Tokyo and a researcher at the Jan van Eyck Academy. He had a solo exhibition at S.M.A.K. Museum (Ghent), Palais de Tokyo (Paris) and Beirut Art Center. His work was included in exhibitions at venues such as the 12th International Istanbul Biennial, Punta Della Dogana (Venice), Centre Pompidou (Metz) and Home Works 8 (Beirut).
STÉPHANIE SAADÉ
Stéphanie Saadé (Lebanon, 1983) lives between Beirut, Paris and Amsterdam. Her work develops a language of suggestion, playing with poetics and metaphor. She shares clues, signs, imageless and occasionally silent trails, which interact like the words of a single sentence. It is for the viewer to decipher them, as would an archaeologist faced with traces, fossils, and fragments. This enigmatic quality often stems from the artist’s own experience. In her oeuvre, personal experience is invoked exclusively as a universal subject.

Saadé was an artist in residence at Jan van Eyck Academy and the Cité Internationale des Arts. She had solo exhibitions in Museum Van Loon, Parc Saint Léger and Maison Salvan. Her work was included in exhibitions at venues such as the 13th Sharjah Biennial (United Arab Emirates), Punta della Dogana (Venice), MOCA (Toronto).

ROY SAMAHA
Lebanese artist Roy Samaha was invited by Saadé and Boutros to intervene in their exhibition Intimate Geographies. Two of his video works are continuously screened in the projection room. Samaha explores the boundaries of filmic language, perception of reality and the memory of personal objects.

ELEMENTS
This exhibition is part of the ELEMENTS partnership in which contemporary art and cultural institutions in Dutch Limburg, Belgian Limburg and Liège program around an ‘element’ associated with the region. For more information go to elements2021.eu.

agenda

op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 12:00-17:00u
t/m 15 augustus 2021
Marres