• De jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa

De jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa

De Universiteit Maastricht presenteert tijdens de Maand van de Geschiedenis een digitale expositie over de rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa. Deze expositie is gebaseerd op de jezuïetencollectie van de universiteitsbibliotheek.
During the National History Month Maastricht University highlights the Jesuits as bridge builders between East and West in an online exhibition.

Waar:Online
Prijs:0
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 10:00-22:00u
t/m 30 november 2020
De bibliotheel bevar en rijke verzameling publicaties met een groot aantal boeken dat in verband staat met de avonturen van de jezuïeten in Azië, vooral in China.Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten. Zo kwam in de 17de en 18de eeuw een uitwisseling op gang tussen de jezuïeten en de (intellectuele elite) in China op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst. Dankzij de jezuïeten nam in Europa niet alleen de belangstelling, maar ook de bewondering toe voor China met zijn ‘eerbiedwaardige’, oude cultuur

Bekijk de expositie nu! umlib.nl/chinaexpositie
>> gebruik Google Chrome voor een optimale gebruikerservaring

De Universiteit Maastricht heeft een bijzondere band met deze religieuze orde, die in 1575 Maastricht als haar eerste vaste nederzetting in Nederland koos. In Maastricht werd ook het eerste jezuïetencollege opgericht voor de opleiding van deze vaak kritische intellectuelen. Na het vertrek van de jezuïeten uit Maastricht werd bij de oprichting van de universiteit in 1976 de medische faculteit in het jezuïetencollege gehuisvest. Ook verwierf de universiteit toen een schitterende bibliotheek met onder andere duizenden reisboeken – tot op de huidige dag een eindeloze inspiratiebron voor de internationale studentenpopulatie.
This exhibition centres on the often lavishly illustrated books about China from the Maastricht University’s Jesuit Collection.
The rapid rise of China has been rekindling fears in Europe of the ‘yellow peril’, a notion which first emerged in the late nineteenth century. Cultural anxieties and suspicions are likely to prevent the development of more realistic images of each other. In this context, it is instructive to look more closely at a relevant episode from the past: the adventures of the Jesuits, who in the late sixteenth century began to travel to China to spread Christianity.

Visit the exhibition now! umlib.nl/chinaexhibition >>
use Google Chrome for best performance

The UM has a quite specific relationship with the Jesuits. In 1976, after the departure of the Jesuits from Maastricht, the new university located its medical faculty on the premises of the city’s former Jesuit college. The university also acquired a wonderful library from the Jesuits, known as the Jesuit Collection, which holds thousands of valuable books of travel and other precious works.

agenda

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 10:00-22:00u
t/m 30 november 2020