• wegvanteruggeweest

wegvanteruggeweest

vandaag: 09:00

dinsdag: 09:00
woensdag: 09:00
donderdag: 09:00
vrijdag: 09:00

Locatie: Alex51gallerY

Gratis

Met het verstrijken der jaren neemt bij ons allen de aandacht voor geschiedenis toe. We beseffen wellicht dat wij er in toenemende mate deel van worden. Kan het begrijpen van wat was ons helpen. Kunnen we ervan leren? In elk geval kunnen we onderzoeken hoe we er ons tot verhouden. Overmoedig een plek reserveren voor de eigen geschiedenis wellicht?

Voor kunstenaars blijkt het overwerken van de historiestukken een geweldige inspiratiebron. Het lijkt dan ook maar al te logisch dat kunstenaar Bas de Wit nu toe is aan die “verdieping”. Zijn carrière is op volle stoom en hij heeft al bewezen dat hij het absurde in het actuele overduidelijk weet boven te halen. Nu nog de maat nemen van onze Klassieken?

Het zal niet verbazen dat de Wit zich richt op die historiestukken die uiting moesten geven van de status van de bezitters. We kijken naar zuil- en kapiteelfragmenten, bustes en andere genrestukken. Het bezit ervan werd ooit en wordt nog steeds begrepen als uiting van groots succes.

De historiestukken lijken geleden te hebben onder hun te warme wasje, dat de kunstenaar eraan zal hebben gegeven. De stukken lijken ook gekrompen. Was er iets weg te poetsen dan? En huist in die hang naar status toch vooral het kleine?

Is dit wat overblijft als we de kleinzielige sentimenten die leiden tot bezit van dergelijke statussymbolen op hun ware aard bevragen. Temeer omdat we begrijpen dat elk waarde-canon, met alle bijbehorend decorum, gewoon een leugentje is voor een beperkte tijd. Immers we weten allang dat als nadruk wordt gelegd op moraliteit, cultuur, nationaliteit, etniciteit, etc. dit vooral tot doel heeft er misbruik van te maken.

Nu maar hopen dat we zo een stuk van Bas de Wit mogen kopen, om het als altaar thuis te plaatsen. Dat het ons mag helpen om de verleiding tot na-apen te weerstaan.