• Open Huis 6211 Kunstkwartier

Open Huis 6211 Kunstkwartier

vandaag: 14:00

zondag: 11:00

Locatie: 6211 Kunstkwartier Maastricht

Programma OPEN HUIS “De Breuling”  12 t/m 18 nov 2018 

Op 13-15 nov kunt U aanschuiven terwijl we in onze buurt aan betere zorg voor elkaar in het kader van het project buurtrecepten - buurt & zorg om tafel vorm geven.

Buurtrecepten is een project waarin we onder het genot van speciaal voor ons bereidde recepten, liefde gaat immers door de maag, in verschillende groepen  werken aan het buurtplan voor Argus buurtplatform - de partner van de gemeente Maastricht in het Statenkwartier als het gaat om de stem van ons buurt.

dinsdag 13 nov 12:30 - 14 uur ambtelijk overleg met Drs. Han Hoogma, directeur Stadsbeheer Maastricht. Buurtbewoners en bedrijven zijn van harte welkom. Ook met hun vragen over bijv. groen, afval, reiniging etc. 

woensdag 14 nov 12- 14 uur dialoog over een nieuwe buurttuin en de presentatie van een innovatieve oplossing van verstrengeld beton-ijzer door kunstenaar Jonas van de Vosse waarmee groen & verlichting  en dus veiligheid in de buurt kan worden vergroot. Eigen bijdage 2 EUR (incl. maaltijd)

donderdag 15 nov 20:00 -21:30 lezing van Erik van Rijsselt, coördinator Flikken Maastricht, over de inhoud van politie-dossiers over het Statenkwartier van 100 jaar geleden rond de zogenaamde Vergissing van Troelstra. Eigen bijdrage 2 EUR (incl. hapjes)

Cultuur en gerelateerde activiteiten staan over het algemeen ver van de dagelijkse, vaak materialistische  realiteit. KULTUR benadrukt het onderscheid tussen menselijk en natuur-lijk. Een modern thema, omdat wij, mensen nu noodgedwongen grenzen moeten stellen aan onze, door geld gedreven, groei waaraan helaas ook de weten-schap onderhevig lijkt. 

vrijdag 16 nov 20-22 uur concert door componist/natuurkundige/schrijver George Remkes (piano) samen Martin Hak (viool), introductie van George’s  boek “Hoe liefde uitgangspunt van de wetenschap kan zijn” met een afsluitende film “Light, darkness & colors” over de kleurentheorie van Goethe, die aan u wordt vertoond in door “Cinemamobile” - film op locatie. Toegang: 9,50 EUR incl. consumptie

zaterdag 17 nov 14 -16 uur presentatie van het idee om in nagedachtenis van het 100 jarig jubileum van het politiek asiel van Keizer Wilhelm II in Withuis (het voormalig Caltrex tankstation) de eerste morele/niet-fysieke grenspost van Europa vorm te geven. We moeten immers onze grenzen blijven kennen !

let op ! lokatie: Ursulinenconvent in Eijsden. gratis toegang. 

In het Westen zijn vele boeddhistische centra van allerlei tradities actief. Deze groep beoefenaars is verbonden aan Lama Ole Nydahl en staat, net als meer dan 600 andere centra van het Diamantweg-boeddhisme binnen de Karma Kagyu linie, onder zijn dagelijkse leiding. Geestelijk leider is Z.H.  Karmapa Trinley Thaye Dorje, de 17de incarnatie van de Gyalwa Karmapa.

zondag 18 nov 11-14 uur brunch en lezing over de Karma Kagyu linie van het Tibetaans Boeddhisme door Gerd Bol  in de Engelse taal. Eigen bijdrage 5 euro.