• KLEUR

KLEUR

vandaag: 13:00

zondag: 13:00

Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Een groot deel van ons hele leven wordt bepaald door hoe we de wereld om ons heen zien. Wij mensen zijn erg visueel ingesteld en merken pas hoe erg  als er geen licht meer is. Zonder licht zien we niet meer waarheen we gaan en missen we allerlei informatie. Zelfs als we onze wereld in zwart-wit bekijken, merken we pas hoeveel we gebruik maken van kleur. Overal in onze samenleving vinden we symbolen om ons te helpen en te waarschuwen. Bij de meeste daarvan speelt kleur een belangrijke rol. Ook in de natuur heeft kleur die belangrijke functie. Maar wat is kleur en hoe wordt die waargenomen? En hoe zat het heel lang geleden met dieren die nu uitgestorven zijn? Hoe kleurrijk waren die jongens en was de zee (waar nu de Sint-Pietersberg ligt) een soort tropisch oord van verbluffende kleurenpracht? Aan de hand van bewaard gebleven pigment wordt een tipje van de sluier opgelicht.