• Opening Superstition

Opening Superstition

vandaag: 17:00


Locatie: Marres - Maastricht

gratis

Als u zout morst, gooit u dan een beetje over uw schouder? Klopt u af op ongeverfd hout om ongeluk af te wenden? Doet u een wens als u de kaarsjes op uw verjaardagstaart uitblaast? En wat gebeurt er als u op de voegen tussen de stoeptegels stapt, een spin dood maakt, een spiegel in duizend stukjes laat vallen of binnenshuis uw paraplu openklapt?

Curator, kunstenaar en magisch denker Erich Weiss heeft voor dit onderwerp een internationale sterrencast verzameld: Nina Beier & Simon Dybbroe Møller, Otto Berchem, Pierre Bismuth, Santiago Borja, Ulla von Brandenburg, Stefan Brüggemann, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Keren Cytter, Uri Geller, Joachim Koester, Germaine Kruip, Nils Nova, Joanna Piotrowska, John Stezaker, Mungo Thomson en Cerith Wyn Evans.

Kunstenaars zijn van oudsher geïnteresseerd in verschijnselen die zich niet door logica laten verklaren. De surrealisten waren geobsedeerd door het analyseren en de creatieve mogelijkheden van droomtoestanden. Schrijvers als Antonin Artaud, William S. Burroughs en Alan Ginsberg gingen (soms met behulp van drugs) op zoek naar de grenzen tussen realiteit en fictie. En de regisseurs Ingmar Bergman en Andrei Tarkovski wisten de invloed van bijgeloof op de fantasie en het bewustzijn op film vast te leggen.

Het programma begint met een publiekslieveling: kunstschilder en mentalist Uri Geller. Deze Israëlische ‘wonderdokter’ is wereldberoemd geworden met zijn optredens, waarin hij bijvoorbeeld laat zien hoe hij met geestkracht metalen lepels kan buigen. Kunstenares Ulla von Brandenburg gebruikt theatertechnieken om twijfel te zaaien over wat echt is of nep, mogelijk of onmogelijk. Keren Cytter gebruikt voor haar video’s alle mogelijke special effects uit de filmindustrie. Joachim Koester neemt ons mee op een reis naar een onderaardse wereld, een ‘weg van de doden’. Germaine Kruip onderzoekt in een locatiespecifieke installatie de adembenemende krachten van Aranmula Kannadi-objecten uit India.

 

ENGLISH
When you spill salt, do you throw some over your shoulder? Do you knock on wood when you want something good to happen or blow out birthday candles after making a wish? What about stepping on sidewalk cracks, killing spiders, shattering mirrors and opening an umbrella indoors?

Curator, artist and magic thinker Erich Weiss assembled a wonderful cast for this subject: Nina Beier & Simon Dybbroe Møller, Otto Berchem, Pierre Bismuth, Santiago Borja, Ulla von Brandenburg, Stefan Brüggemann, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Keren Cytter, Uri Geller, Joachim Koester, Germaine Kruip, Nils Nova, Joanna Piotrowska, John Stezaker, Mungo Thomson and Cerith Wyn Evans.

Artists have always had a fascination with phenomena that defy rational explanation. The surrealists were obsessed with the analysis and creative possibilities of dream states. Authors including Antonin Artaud, William S. Burroughs, and Alan Ginsberg explored (sometimes with help of drugs) the boundaries between reality and fiction. Directors Ingmar Bergman and Andrei Tarkovski captured the way superstition informed the imagination and consciousness.

The show opens with the hearts stealing (visual) artist/magician Uri Geller. This miracle-monger from Israel became world famous with his tricks, like bending metal spoons with his mind. The artist Ulla von Brandenburg uses theatrical devices to make us doubt about what is real or not, possible or impossible. Keren Cytter exploits all possible special effects used in film industry for the realization of her videos. Joachim Koester takes us on a journey to a subterranean world; a ‘road used by the dead’. Germaine Kruip explores in a site-specific installation the mind-blowing forces of the Aranmula Kannadi objects of India.