• A Presence of Light

A Presence of Light

zaterdag: 12:00

Locatie: Galerie Post + García

De foto’s en video-installaties uit de tentoonstelling roepen beelden op van een lome zomerdag, waarop de tijd lijkt stil te staan en er niets anders  bestaat dan het betoverende licht van de brandende zon, de langzaam voorbij zwevende wolken en de verfrissende koelte van de oceaan. Geïnspireerd door de natuurlijke elementen zetten hun werken aan tot een moment van verstilling en motiveren zij tot bewustwording van onszelf en onze omgeving.  

JONAS LÖLLMANN
In zijn analoog vervaardigde foto’s van uitgestrekte oceanen en transparante wolkenhemels maakt Jonas Löllmann de toeschouwer deelgenoot van zijn verlangen naar harmonie en verbintenis met de wereld om hem heen.  In zijn werk, veelal geïnspireerd door het ongrijpbare karakter van de natuur en de gemoedstoestand die deze bij hem oproept, weet hij vluchtige momenten te verstillen in poëtische beelden, waarin zich een fascinerend spel met het licht ontvouwt.

 

NURIA MARIA
De video-installaties en werken op papier van Nuria Maria (1990) vormen een nostalgisch portret van de romantiek van de zomer. Aan het seizoen van vrijheid en van dromen; van het vertraagde leven en landschap, tijdelijk  verstild door de verzengende  hitte. Terwijl zij deze sfeer enerzijds tracht vast te leggen, is haar werk tegelijkertijd doordrenkt van het besef dat de schoonheid van deze dagen juist schuilt in de voorbijgaande aard ervan: “sommige dingen zijn mooier, juist omdat je weet dat ze weer veranderen”.