• Nude in the Studio

Nude in the Studio

vandaag: 12:00

donderdag: 12:00
vrijdag: 12:00
zaterdag: 12:00
zondag: 12:00
dinsdag: 12:00

Locatie: Marres - Maastricht

In de zomer van 1955 verhuisde Picasso zijn atelier naar ‘La Californie’, een belle époque-villa van begin vorige eeuw, gelegen in de heuvels rond Cannes. De grote jugendstilramen en het uitzicht op de tuin met cactussen, eucalyptus- en palmbomen kwamen terecht in Picasso’s schilderijen. Dezeinterior landscapes, zoals Picasso ze noemde, tonen onvoltooide schilderijen en sculpturen, schildersmaterialen, muziekinstrumenten en allerhande objecten die hij als rekwisieten gebruikte in zijn werk.

De afgelopen jaren heeft Marijn van Kreij gewerkt aan een serie tekeningen en schilderingen waarvoor Picasso’s interior landscapes steeds model stonden. Reproducties in boeken vormen de aanleiding voor een nieuw scheppingsproces, waarbij de handeling van het tekenen en schilderen centraal staat. Van Kreij: ‘Ik maak het beeld leeg en tegelijkertijd vult het zich met nieuwe interpretaties.’ De kunstenaar is alleen in zijn atelier wanneer hij zich de beelden toe-eigent en eindeloos mogelijkheden tot variatie onderzoekt. Maar op zeker moment ontstaat de wens de ander er bij te betrekken. Het titelwerk van de tentoonstelling, Nude in the Studio, maakte hij samen met schoolkinderen uit het Japanse bergdorp Kamiyama.

In Marres presenteert Van Kreij honderden tekeningen en gouaches, van monumentale werken op dik aquarelpapier tot losse series op schetspapier, reclamefolders of ander drukwerk. Hij combineert deze werken met door hemzelf in elkaar geknutselde klankmobiles en een verzameling krukjes uit zijn atelier. In het historische huis Marres, met zijn intieme kamers en prachtige stadstuin, ontstaat als vanzelf de associatie met Picasso’s zomerse atelier aan de Middellandse Zee.

 

ENGLISH
In the summer of 1955, Picasso moved his studio to the Belle Époque villa ‘La Californie’, built in the early 20th century and located in the hills surrounding Cannes. The large Jugenstil windows and the view on a garden with cactuses, eucalyptus and palm trees found their way into Picasso’s paintings. These interior landscapes, as Picasso called them, show unfinished paintings and sculptures, painters’ materials, musical instruments and other objects that he used as props in his work.

In the past years, Marijn van Kreij has worked on a series of drawings and paintings modeled after Picasso’s interior landscapes. Reproductions in books form the starting point of a new creation process, focused on the act of drawing and painting. Van Kreij: ‘I empty out the image, and at the same time it fills itself with new interpretations.’ The artist is alone in his studio when he appropriates the images and examines the possibility of endlessly applying differences. At some point, however, he wishes to involve others. He created the title work of the exhibition, Nude in the Studio, in collaboration with schoolchildren from the Japanese mountain village Kamiyama.

At Marres, Van Kreij presents hundreds of drawings and gouache paintings, from monumental works on thick watercolor paper to loose series on sketchbook paper, advertising leaflets and other printed matter. He combines these works with sound sculptures made from collected and found materials and a series of stools from his studio. At the historical Marres house with its intimate rooms and beautiful city garden, an association with Picasso’s summery studio on the Mediterranean coast arises almost instantly.

 

30 juni – 9 september
meer info