• Training the Senses: Space

Training the Senses: Space

woensdag: 19:00

Locatie: Marres - Maastricht

€5. Studenten €2,50.

Wat is ruimte? We hebben er elk een besef van, maar wanneer we onze aantekeningen gaan vergelijken blijkt iedereen er verschillend over te denken. Meestal ervaren we ruimte als het volume dat ons omringt. We hebben manieren om te kijken naar specifieke ruimtes waarvan we de grenzen visueel kunnen markeren: een rechthoekige kamer, een ronde hal, een klein zaaltje. Ook hebben we een algemeen concept van ruimte in relatie tot psychologische aspecten: ademruimte, bewegingsruimte. We classificeren ruimtes als comfortabel, uitnodigend, warm of sensueel. En sommige ervaren we als muf, beklemmend of zelfs spookachtig. De sessie van vandaag met archigraphus is gericht op ons besef van al deze routines, gevoelens en intuïties over ruimte. Hoe worden we ons bewust van ruimte, welk vocabulaire gebruiken we om ruimte te meten en in kaart te brengen? Dit wordt een zeer praktische workshop: we zullen aan het wandelen gaan, oefeningen doen, opdrachten uitvoeren en ervaringen delen: bekijk, proef en verbeeld ruimte!

 

ENGLISH
What is space? We all have a conception of it, but if we compare notes, everyone views it differently. We perceive space usually as the volume that surrounds us. We have ways of looking at specific spaces, whose boundaries we can mark visually: a rectangular room, a round hall, a small gallery. And we have a general concept about space with psychological qualities: breathing space, space of movement. We think of spaces as comfortable, haunting, hollow, warm or smelly. And some of them we sense to be unwelcoming and eerie. Today’s session with archigraphus is aimed at our awareness of all these routines, feelings, and intuitions of space. How do we perceive space and what vocabulary do we use to measure and map it? This will be a thoroughly practical workshop: we’re going to walk, do exercises, execute commissions, and share footage of unknown perspectives: watch, taste and imagine space.